جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980805193118 شبیه سازی و بهینه سازی فرآیند بازیابی اتان در پتروشیمی بندر امام
فضل اله دهقانی
رضا مسیبی بهبهانی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)