جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970729165147 مقایسه مدل سازی کوپل حرارتی فرآیند کاتالیستی تری ریفورمینگ متان و هیدروژن زدایی از متانول در بستر ثابت و بستر سیال
مرجان زارع
زهرا عرب ابوسعدی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)