جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1396090110203819268 نقش گاز در محیط زیست و اقتصاد مقاومتی
حمید خدری
محمد جدی
2 13970520132556163787 بررسی نقش درآمد های ناشی از فروش گواهی کربن در توجیه اقتصادی پروژه های بهینه سازی انرژی در پالایشگاههای گاز شهيد هاشمي نژاد و فجر جم
کاظم کاشفی
فاطمه گودرزوند چگيني
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)