جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13960824102979101 بررسي خوردگي توأم با تنش (SSC) در ناحيه HAZ در خطوط انتقال گاز ترش
جلیل جمالی
محمد عامل کاشی پز
حسین اسماعیلی مزیدی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)