جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13971005166453 مقایسۀ عملکرد تری ‌‌ریفرمرهای بستر ثابت، بستر شناور و ستون حبابی دوغابی جهت تولید گاز سنتز
میثم عبدشیخی
زهرا عرب ابوسعدی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)