جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139608241036459102 بررسی پدیده نفوذ مولکولی در فرایند ذخیره سازی گاز طبیعی در یک مخزن نفتی تخلیه شده ی شکافدار
یوسف کاظم زاده
مسعود ریاضی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)