جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13960823109519076 جداسازي نوين متان از گاز طبيعي با نانولوله ‏هاي کربني چند جداره در فرايند هيدرات
مجتبی شریعتی نیاسر
محسن حسینی
احمد قضاتلو
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)