جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1396110812542150503 اثر آمینواسید گلایسین به عنوان بازدارنده سینتیکی بر روی تشکیل هیدرات تتراهیدروفوران
فرشاد ورامینیان
پریسا نائیجی
اکرم ارجمندی فرد
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)