جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13960823947259071 بررسی آزمایشگاهی تاثیر مواد فعال سطحی غیریونی با جرم مولکولی مختلف بر بازدارندگی تشکیل هیدرات گاز اتان
شیوا عباسیان راد
خدیجه رستمی خداوردیلو
کیانا پیوندی
فرشاد ورامینیان
2 13970928166295 مدل‌سازی شرایط تشکیل هیدرات گازی در خط انتقال دریایی سروش - ابوذر
محمد درخشان
نادیا اسفندیاری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)