جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139608241055479107 مطالعه حلال‌های فيزيکی مورد استفاده در فرايندهای حذف گازهای اسيدی از جريان‌های گازی
آفرین زارعی
کاظم کاشفی
نادیا حسن زاده
سید علی طاهری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)