جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1396090113193219277 تحلیل فنی و اقتصادی عملکرد یک سیستم تولید همزمان بر پایه تکنولوژی پیل سوختی اکسید جامد با کاربری در ساختمان
علی رحیمی خامنه
مهدی مهرپویا
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)