جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970622221721164361 مطالعه شبیه سازی عملکرد تزریق گاز و آب در شاخص مخزن ایلام میدان جفیر و مقایسه آن با تولید طبیعی
محمد بیگی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)