جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1396110713462850469 شناسایی منابع و برآورد ميزان انتشار گازهای گلخانه‌ای از خطوط و تجهيزات انتقال گاز ایران
فاطمه گودرزوند چگيني
کاظم کاشفی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)