جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 9
شماره 9 سال 6
تابستان 1398
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

امروزه ال‌ان‌جی پاک‌ترین و سالم‌ترین سوخت گازی موجود در جهان است. فرایند مایع‌سازی، بیش از نیمی از هزینه‌های تولید آن را به خود اختصاص می‌دهد. از این جهت مهندسان طراح، تلاش‌های زیادی جهت بهینه‌سازی این فرایند و به‌حداقل‌رساندن هزینه‌ها کرده‌اند. عناصر اصلی این بخش، مبدل‌های حرارتی فشرده از نوع پلیت-فین یا اسپایرال هستند. این مقاله ضمن تشریح شبیه‌سازی فرایند مایع‌سازی پروژۀ ایران ال‌ان‌جی توسط نرم‌افزار اسپن هایسیس، به ارائۀ روشی جدید جهت طراحی مبدل حرارتی پلیت-فین به‌کاررفته در آن پرداخته است. در طراحی این مبدل از کدنویسی در محیط نرم‌افزار MATLAB استفاده شده است. نتیجۀ به‌کارگیری این طراحی، کاهش عمده در سطوح سرد و گرم لازم به‌میزان 2/5 و 3/3 برابر و به‌دنبال آن کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری تولید ال‌ان‌جی است.
محمدرضا جعفری نصر - الهام محمدی
DOI : 0
کلمات کلیدی : گاز طبیعی مایع‌شده، شاخص عملکرد حجم، الگوریتم طراحی سریع
امروزه یکی از معضلات در خطوط انتقال گاز، پدیدۀ هیدرات گازی است که با ترکیب گازهای سبک با مولکول‌های آب تحت شرایط خاص دمایی و فشاری ماده‌ای شبیه به یخ را تشکیل می‌دهد که حجم زیادی از گاز را در خود جای داده است. لذا بررسی متغیرها و عوامل تأثیرگذار بر تشکیل و حذف هیدرات بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش، خط لولۀ انتقال گاز سروش-ابوذر با نرم‌افزار هایسیس شبیه‌سازی شد و شرایط تشکیل هیدرات در 30 کیلومتر از مسیر انتقال گاز مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده در این پژوهش، مشاهده شد که در محدودۀ دما و فشار بررسی‌شده، دمای 50 درجۀ سانتی‌گراد و فشار 25 بار، امکان تشکیل هیدرات وجود ندارد. همچنین بررسی پروفایل‌های فشار و دما نشان می‌دهد که هر دو پارامتر با افزایش طول لوله روند نزولی دارند و به‌سمت مقادیر کمتر میل می‌کنند.
محمد درخشان - نادیا اسفندیاری
DOI : 0
کلمات کلیدی : هیدرات گازی، خطوط انتقال، شبیه‌سازی، هایسیس، گاز طبیعی
در مطالعۀ حاضر جهت بررسی ژئوشیمیایی در مناطق کپه‌داغ، بندرعباس و ایران مرکزی تعداد ۷ نمونه میعانات گازی (3 نمونه از ناحیۀ بندرعباس، 3 نمونه از ناحیۀ کپه‌داغ و 1 نمونه از ایران مرکزی) تحت آنالیزهای کروماتوگرافی گازی، کروماتوگرافی گازی-طیف‌سنجی جرمی و ایزوتوپ پایدار کربن قرار گرفت. بر این اساس، محیط رسوبی سنگ منشأ هیدروکربن‌ ناحیۀ بندرعباس دریایی با لیتولوژی کربناته و مارن همراه با کروژن نوعII و III، مواد آلی مولد هیدروکربن در حوضۀ کپه‌داغ عمدتاً در محیط کم‌عمق دریا و نواحی ساحلی نهشته شده است (کروژن نوع III) و از لحاظ بلوغ نسبت به سایر مناطق دارای بلوغ بالاتری است. در این مطالعه مشخص شد سنگ منشأ مولد هیدروکربن در ایران مرکزی (میدان سراجۀ قم) در محیط دریایی با لیتولوژی شیلی و کربناته نهشته شده است و از نظر بلوغ دارای کمترین میزان در مقایسه با دو ناحیۀ دیگر موردمطالعه است. بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی، سن سنگ منشأ هیدروکربن‌های موردمطالعه در نواحی کپه‌داغ و بندرعباس مربوط به دوران دوم زمین‌شناسی و در میدان سراجۀ قم مربوط به دوران سوم زمین‌شناسی است. همچنین از نظر بلوغ سنگ منشأ در این نواحی، ناحیۀ کپه‌داغ دارای بیشترین بلوغ و ناحیۀ ایران مرکزی دارای کمترین میزان بلوغ است.
محمدحسین صابری - آزاده حسینی
DOI : 0
کلمات کلیدی : بایومارکر، محیط رسوبی، بلوغ، سنگ منشأ، کپه‌داغ، زاگرس، ایران مرکزی
تری‌‌ ریفرمینگ یک ترکیب کمک‌گرفته از ریفرمینگ دی‌‌اکسیدکربن، ریفرمینگ بخار و اکسیداسیون جزئی متان برای تولید گاز سنتز در یک رآکتور است. در این مقاله، عملکرد رآکتور تری ‌‌ریفرمر ستون حبابی دوغابی با رآکتورهای تری ‌‌ریفرمر بستر ثابت و بستر شناور مقایسه شده است. فرایند رآکتور ستون حبابی دوغابی در شرایط پایدار تحلیل شد و با مقایسۀ نتایج شبیه‌‌سازی رآکتور سنتز متانول و داده‌‌های Air Products' (1991) RUN E-8.1، معتبرسازی مدل انجام شد. تبدیل متان در رآکتور تری ‌‌ریفرمر ستون حبابی دوغابی نسبت به رآکتورهای تری‌‌ ریفرمر بستر ثابت و بستر شناور به‌ترتیب 33/6درصد و 66/6درصد کاهش و همچنین بازده هیدروژن 58/0درصد و 18درصد کاهش پیدا کرد. در رآکتورهای تری ‌‌ریفرمر بستر ثابت و بستر سیال برای تولید متانول، دمای بستر کاتالیستی به‌ترتیب 1780 و 1432 کلوین بود ولی این پیکربندی جدید، دمای بستر کاتالیستی را به‌دلیل اختلاط بی‌‌نظیر به 5/1157 کلوین کاهش داد.
زهرا عرب ابوسعدی - میثم عبدشیخی
DOI : 0
کلمات کلیدی : رآکتور ستون حبابی دوغابی، رآکتور بستر ثابت، رآکتور بستر شناور، تری ‌‌ریفرمر، گاز سنتز
در این مقاله، پدیده‌های انتقال و الگوی جریان پیچیده و دما جهت فرایند LNG در مبدل حرارتی Plate–Fin بررسی شده ‌است. برای مدل‌سازی و شبیه‌سازی جریان سیال و انتقال حرارت، از نرم‌افزار ANSYS FLUENT استفاده شده است. برای شبیه‌سازی جریان دوفازی و چندجزئی، این نرم‌افزار محدودیت‌هایی دارد که البته با الصاق کدهای کمکی این نقص برطرف شده است. از مدل دوبعدی برای شبیه‌سازی پدیده‌های انتقال در یک کانال از مبدل استفاده شده است. برای محاسبۀ نرخ میعان و تبخیر، غلظت‌های تعادلی از نرم‌افزار ترمودینامیکی HYSYS استخراج گردیده و توسط UDF به نرم‌افزار CFD الصاق شده است. مقایسۀ نتایج حاصل از شبیه‌سازی CFD با نتایج نرم‌افزار Aspen Muse نشان داده که ضریب انتقال حرارت دوفازی، کسر جرمی بخار و ترکیب درصد اجزا با هم مطابقت دارند، در صورتی که افت فشار محاسبه‌شده توسط نرم‌افزار Aspen Muse نسبت به CFD بیشتر است. با استفاده از مدل توسعه‌داده‌شده، اطلاعات زیادی در خصوص پدیده‌های انتقال و الگوی جریان به دست آمد که با استفاده از نرم‌افزارهای موجود ممکن نیست.
محمد ایرانی - رضا حياتي - مهران سرمد
DOI : 0
کلمات کلیدی : ال‌ان‌جی، مبدل فین-صفحه، سی‌اف‌دی، اسپن میوز
در پالایشگاه نفت لاوان برای شیرین‌سازی و حذف ترکیبات ‌سولفوردار، از روش جذب احیاپذیر با غربال مولکولی استفاده می‌شود. اما به‌دلیل تغییر در منابع خوراک پالایشگاه، ‌میزان ترکیبات سولفوردار ورودی به واحد گاز مایع تا حدود بیست برابر افزایش یافته و باعث اختلال در میزان ترکیبات محصول ‌گاز مایع خروجی از بخش تصفیه توسط جاذب‌های مولکولی شده است. در این پژوهش، پیشنهاد شده که پیش از فرایند جذب با غربال مولکولی، برای افزایش بازده فرایند ‌جذب توسط جاذب‌های مولکولی، فرایند پیش‌شست‌وشو با محلول کاستیک انجام شود. به‌منظور بررسی امکان استفاده از کاستیک جهت پیش‌شست‌وشوی خوراک ورودی به واحد گاز مایع، با استفاده از تغییر کاربری یک واحدِ از سرویس خارج‌شده مراکس نفتا بررسی گردید، سپس با استفاده از نرم‌افزار پرومکس اقدام به شبیه‌سازی و بررسی فرایند شد. با بررسی دقیق بر عوامل تأثیرگذار بر واکنش‌ها، سعی در انتخاب بهترین مدل شد و شرایط بهینه معرفی گردید. با استفاده از کاستیک مقدار مرکاپتان درون گاز مایع از ppm 1900 تا میزان زیر ppm 130، کاهش یافت و مطابق شرایط طراحی اولیه بدون ایجاد اختلال در عملکرد جاذب‌ها وارد مرحلۀ جذب توسط غربال مولکولی شد تا عملیات جذب نهایی انجام شود و مقادیر نهایی مرکاپتان و H2S آن به صفر برسد.
اذرخش گودرزی - زهرا عرب ابو سعدی
DOI : 0
کلمات کلیدی : گاز مایع، کاستیک، پیش‌شست‌وشو، شبیه‌سازی، نرم‌افزار
با افزایش جمعیت کرۀ زمین، کاهش میزان آلاینده‌های محیط‌زیست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دسته‌ای از مراکز صنعتی که موجب ایجاد آلودگی‌های زیست‌محیطی می‌شوند پالایشگاه‌های نفت و گاز هستند. ازآنجاکه تمامی اجزای نفت و گاز برداشت‌شده از مخازن زیرزمینی قابل تفکیک و استفاده نیستند، به‌ناچار مقدار قابل‌توجهی از این ترکیبات که عموماً ارزش اقتصادی بسیاری هم دارند به مشعل (فلر)‌های پالایشگاهی ارسال شده و سوزانده می‌شوند. این امر علاوه‌بر هدررفت بسیاری از ترکیبات مفید هیدروکربنی، آثار زیان‌بار زیست‌محیطی به همراه دارد. هدف اصلی این مقاله ارائۀ بهترین راهکار برای جداسازی و به‌حداقل‌رساندن گازهای فلر و کاهش اتلاف ترکیبات گازی است. بدین منظور فرایند جداسازی گاز‌های ارسالی به فلر پالایشگاه پارسیان در نرم‌افزار Aspen HYSYS شبیه‌سازی شده و بهبودهای عملیاتی در آن اعمال شد. پس از بررسی آمین‌های مختلف، برای جداسازی دی‌اکسیدکربن بهترین نوع آمین با بیشترین درصد بازیابی انتخاب شد. همچنین آنالیز حساسیت روی پارامترهای مهم عملیاتی انجام شده و نتایج تحلیل شدند. درنهایت کاربرد دی‌اکسیدکربنِ جداسازی‌شده برای تزریق در عملیات تثبیت فشار مخازن گازی و مابقی ترکیب جداسازی‌شده (گاز شیرین) به‌منظور انجام فرایند GTL و تبدیل به ترکیباتی با ارزش بالاتر پیشنهاد شد.
محمدمهدی صباغیان - مستانه حاجی پور - ابراهیم اصالتی
DOI : 0
کلمات کلیدی : جداسازی گاز اسیدی، شبیه‌سازی، گاز فلر، محیط‌زیست

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :انجمن مهندسی گاز ایران
مدیر مسئول :دکتر محمدرضا امیدخواه
سردبیر :دکتر رضا مسیبی بهبهانی
هیئت تحریریه :
دکتر رضا مسیبی بهبهانی
دکتر علی وطنی
دکتر منصور فرزام
دکتر مسعود آقاجانی
دکتر سعید پاک سرشت
دکتر سید حسام نجیبی
دکتر رهبر رحیمی
دکتر ناصر تیموری خانه سری
دکتر حسین گلشن
دکتر هوشنگ جزایری راد
دکتر سید علیرضا طباطبایی نژاد
دکتر سید رضا شادی زاده
دکتر محمد جامی الاحمدی
دکتر ابوالقاسم امام زاده
دکتر باقر انوری پور
دکتر عبدالنبی هاشمی
دکتر حمیدرضا بزرگ زاده
دکتر سید علی علوی فاضل
مدیر داخلی مهندس شهلا آذرشین
شاپا :2588-5251
شاپا الکترونیکی : 2588-5251

نمایه شده