جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 7
شماره 7 سال 5
تابستان 1397
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

در این مقاله 23 راهکار منطبق با تجارب روز جهانی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه¬ای از تاسیسات انتقال گاز ارائه شده است که در ارزیابی آنها جنبه عملیاتی بودن و ارزش اقتصادی و سرمایه¬گذاری به عنوان پارامترهای اساسی لحاظ شده¬اند. هر یک از این راهکارها از نظر فنی مورد ارزیابی قرار گرفته و کلیه محاسبات مربوط به میزان کاهش انتشار، هزینه سرمایه¬گذاری اولیه و هزینه عملیات جاری آنها با تعریف چهار معیار در سه سطح انجام شده است. تحلیل نهایی با توجه به مجموع حاصلضرب امتیازات و ضرایب وزنی برای هر چهار معیار انجام شده است. نتایج نشان دادند که بالاترین اولویت در بین راهکارهای کاهش نشر به اجرای روش بازرسی و تعمیرات مستقیم (DI&M) برای شیرهای بین¬راهی اختصاص یافته است. همچنین، اجرای این روش برای لانچر-رسیورها و خطوط لوله به ترتیب در اولویت¬های دوم و سوم قرار گرفته است. کمترین امتیاز نیز به استفاده از فناوری ANG برای جذب گازهای خروجی استارترهای توربین تعلق یافت.
فاطمه گودرزوند چگيني - کاظم کاشفی
DOI : 0
کلمات کلیدی : کاهش انتشار ، گازهای گلخانه‌ای ، مکانیسم توسعه پاک ، انتقال گاز
مهم‌ترین مسئله در کنترل و کاهش گازهای گلخانه‌ای، شناسایی صحیح منابع انتشار و اندازه‌گیری و برآورد دقیق میزان انتشار از این منابع می‌باشد. راه‌های مختلفی برای اندازه‌گیری میزان انتشار وجود دارد که با توجه به ماهیت انتشار از منابع مختلف باید بهترین روش به کار گرفته شود. در اين مقاله منابع انتشار گازهای گلخانه‌ای متان (CH4) و دی‌اکسید‌کربن (CO2) از خطوط و تجهیزات انتقال گاز ايران شناسایی شده و میزان نشر این گازها از منابع مربوطه محاسبه و برآورد شده است. در اين مطالعه 68 ایستگاه تقویت فشار مورد مطالعه قرار گرفته‌اند و انواع نشر متان و دی‌اکسیدکربن (شامل نشر فرار، تخلیه و احتراقی) از تجهیزات این بخش‌ها در همه‌ حالات عملیاتی شناسایی شده و شدت نشر سالانه از آن منابع (با استفاده از روش ضرایب نشر و ضرایب فعالیت) برآورد شده است. توزیع سن ایستگاه‌ها، انواع توربین و کمپرسور، پراکندگی ظرفیت و نسبت ظرفیت بر خط ایستگاه‌ها، پارامترهایی هستند که در تحلیل آماری مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این مقاله 25 منبع نشر در تاسیسات و عملیات‌های انتقال گاز شناسایی شده است، که مهمترین آنها شامل نشر فرار از شیرهای بین راهی (8/37 %)، نشر فرار از بلودان لانچر-رسیورها (7/20 %)، نشر فرار از تجهیزات روی زمینی خطوط لوله (2/12 %)، نشر احتراقی از ایستگاه‌ها (5/12 %)، و نشر تخلیه از سیل کمپرسورها (8/10 %) می‌باشد.
فاطمه گودرزوند چگيني - کاظم کاشفی
DOI : 0
کلمات کلیدی : گازهای گلخانه‌ای، ، انتشار، ، انتقال گاز، ، ایستگاه تقویتhttp://ijgeirangiorg/Logout فشار
با افزايش برداشت از مخازن نفت و گاز و تقاضاي انرژي جهان كه توسعه تعداد حفاري ها و تكنولوژي هاي مرتبط به آن را نيز به دنبال داشته بسياري از كشورها را بر آن داشته است كه به اكتشاف و حفاري از مخازن هيدرات گازي متمركز شوند در نتيجه در سال هاي اخير چندين حفاري موفق از اين مخازن در نقاط مختلفي از جهان گزارش شده كه اغلب در بستر درياها بوده است و اين تفكر كه حفاري از مخازن هيدرات گاز طبيعي فرايندي خطرناك است را منسوخ كرده و ترغيب شركت هاي بزرگ خدمات نفتي ترغيب به توسعه آن شده اند. چراكه حفاري هاي موفق اين نتيجه را مي رسانند كه برداشت از مخازن هيدرات گازي به سرعت موجب ناپايداري آن نمي شود و درنتيجه بسيار اي مشكلات تئوري مطرح شده در حفاري از اين مخازن منتفي مي گردد. نكته باقيمانده در طراحي سيال حفاري و دوغاب سيمان مورد استفاده است كه وظيفه حفظ پايداري هيدرات را در طول فرايند حفاري و بهره برداري از مخزن را بر عهده دارند. اين مقاله نگاهي جامع به نتايج بدست آمده از فعاليت هاي حفاري در مخازن هيدرات گازي دارد.
احمد قضاتلو
DOI : 0
کلمات کلیدی : هيدرات گازي ، حفاري ، لاگ گيري ، ‌مغزه گيري
بخش ساختمان، یکی از مصرف¬کننده¬های عمده انرژی در کشور بشمار می¬آید. تامین برق در این بخش عمدتاً از نیروگاه¬های حرارتی با بازده پایین، همراه با نشر آلایندگی بالا صورت می¬گیرد. امروزه توسعه و بکارگیری سیستم¬های نوین تولید توان با بازده بالا و مستقل از شبکه توام با آلایندگی کم حائز اهمیت است و تحقیقات گسترده¬¬ای به آن اختصاص یافته است. یکی از این سیستم¬ها، پیل سوختی است. در این مقاله، بکارگیری پیل سوختی اکسیدجامد به عنوان محرک اولیه یک سیستم تولید همزمان جهت تامین مصارف انرژی یک ساختمان نمونه با کاربری خانگی مورد تحلیل فنی و اقتصادی قرار گرفت. فرآیند پیل سوختی اکسیدجامد با استفاده از نرم¬افزار اسپن پلاس شبیه¬سازی و امکان بازیافت حرارتی گاز خروجی دما بالای پیل سوختی و تولید بخار برای فعال¬سازی یک سیکل تبرید جذبی دو اثره و تولید آب گرم در یک مبدل بازیافت حرارتی بررسی گردید. تغییرات توان¬ و بازده سیستم در دو حالت تولید همزمان برق و حرارت و تولید همزمان برق، حرارت و برودت بر حسب نرخ جریان سوخت ورودی بدست آمد. بر اساس مدل مصرف انرژی در ساختمان مورد مطالعه، شرایط تطبیق توان¬های تولید شده و بار ساختمان با کمترین هزینه مصرف سالیانه انرژی بدست آمد. نتایج تحلیل اقتصادی نشان داده است، هزینه¬های مصارف انرژی سالیانه سیستم تولید همزمان در مقایسه با یک سیستم تولید توان به صورت مجزا به شدت کاهش می¬یابد. با تجاری شدن تکنولوژی پیل سوختی اکسیدجامد و کاهش بیشتر هزینه¬های ساخت، این سیستم می¬تواند جایگزین بسیار مناسبی برای سیستم¬های متداول تولید توان باشد.
مهدی مهرپویا - علی رحیمی خامنه
DOI : 0
کلمات کلیدی : تولید همزمان، ، پیل سوختی اکسیدجامد، ، بازیافت حرارتی، ، اسپن پلاس، ، ساختمان
در اين مقاله روش¬هاي راه¬اندازي واحد بازيافت گوگردي بررسي شده¬اند. بطور كلي دو روش راه¬اندازي براي اين واحدها وجود دارد:1- پيش گرم كردن بسترها، 2- سرد نگه داشتن بسترها. درحال حاضر در بيشتر واحدهاي بازيافت گوگردي از روش پيش گرم كردن بسترها استفاده مي شود كه معايب خود را دارد. اولين بار در سال 1970 روش راه¬اندازي با بستر سرد توسط شركت اورتلاف پيشنهاد شد. در اين كار بخشي از روش اورتلاف كه مربوط به چگونگي كنار زدن بسترهاي كاتاليستي مي¬شود اصلاح گرديده است. با انجام اين تغييرات، هزينه و همچنين تجهيزات موردنياز كه توسط اورتلاف جهت سردنگه داشتن بسترها نياز است كاهش مي يابد.
اونیک طوماس
DOI : 0
کلمات کلیدی : واحد بازيافت گوگردي، ، فرآيند كلاوس ، ، تئوري راه¬اندازي سرد، ، پيش گرم كردن بستر ، ، بلايند چكشي
از آنجاییکه هنوز تقاضا برای نفت خام در بازارهای بین المللی در سطح بالایی می باشد که پیش بینی می گردد تا چند دهه ی دیگر نیز شرایط به همین گونه باشد، لذا افزایش تولید از مخازن هیدروکربوری می تواند نقش موثری در ثبات آینده انرژی جهان داشته باشد، هم اکنون مناسب ترین روش ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری در کشور ایران (عدم افزایش میزان هزینه برای تولید هر بشکه نفت) استفاده و بکارگیری آب و گاز می باشد، زیرا این دو سیال به میزان کافی و نسبتاً با صرف هزینه کم قابل دسترسی جهت بکارگیری در مخازن می باشند. در این مقاله تزریق جداگانه و متناوب آب و گاز به عنوان روش ازدیاد برداشت برای مخزن ایلام میدان جفیر در مقیاس محدود ١ با استفاده از نرم افزار شبیه ساز اکلیپس 100 مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این پروژه ارزیابی سناریوهای مختلف تولید شامل تولید طبیعی، تزریق آب، تزریق گاز و تزریق متناوب آب و گاز است، تا در نهایت بهترین سناریوی تولیدی انتخاب گردد، که در نهایت مشخص گردید بهترین سناریوی تولید برای سازند ایلام در این میدان تزریق گاز در ناحیه نفتی می باشد
محمد بیگی
DOI : 0
کلمات کلیدی : سازند ایلام، ازدیاد برداشت، تزریق تناوبی آب و گاز، تزریق آب، تزریق گاز، نرم افزار اکلیپس 100، شبیه سازی مخزن

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :انجمن مهندسی گاز ایران
مدیر مسئول :دکتر محمدرضا امیدخواه
سردبیر :دکتر رضا مسیبی بهبهانی
هیئت تحریریه :
دکتر رضا مسیبی بهبهانی
دکتر علی وطنی
دکتر منصور فرزام
دکتر مسعود آقاجانی
دکتر سعید پاک سرشت
دکتر سید حسام نجیبی
دکتر رهبر رحیمی
دکتر ناصر تیموری خانه سری
دکتر حسین گلشن
دکتر هوشنگ جزایری راد
دکتر سید علیرضا طباطبایی نژاد
دکتر سید رضا شادی زاده
دکتر محمد جامی الاحمدی
دکتر ابوالقاسم امام زاده
دکتر باقر انوری پور
دکتر عبدالنبی هاشمی
دکتر حمیدرضا بزرگ زاده
دکتر سید علی علوی فاضل
مدیر داخلی مهندس شهلا آذرشین
شاپا :2588-5251
شاپا الکترونیکی : 2588-5251

نمایه شده